โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรม วันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 7 – 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
**ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิรวมสามัคคียโสธร**
**คณะกรรมการบริหารโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร**
**ครอบครัวสายเชื้อ คุณสุทธิศักดิ์ และ คุณกัลยา สายเชื้อ** ที่สนับสนุนทุนในการแข่งขันและอำนวยความสะดวกในเรื่องที่พัก อาหาร และยานพาหนะ 
**ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ที่ร่วมมือร่วมใจในการทำงานผ่านพ้นทุกๆอุปสรรคจนประสบความสำเร็จ***
**ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรม
วันการศึกษาเอกชน ประจำปีการศึกษา 2562 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ 7 – 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563**
ดังนี้
***รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่***
1. กิจกรรมสวดมนต์แปล ระดับชั้น ป.1 - 6
2. กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย
**รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่*** 
1. กิจกรรมรำวงมาตรฐาน ระดับชั้น ป.1 - 6
**รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่***
1.กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย อันดับที่ 6
2.กิจกรรมผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอล 
ระดับชั้นป.1 - 3 อันดับที่ 7
3.กิจกรรมแอโรบิค ระดับชั้นป.1 - 6 อันดับที่ 17
**ระดับเหรียญทองแดง**
1.กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์การเขียนโปรแกรมGSP 
ระดับชั้นป.4 - 6 อันดับที่ 25
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,09:01   อ่าน 379 ครั้ง