โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด นำตัวแทนยุวกาชาดโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เ ข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เ นื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
นำตัวแทนยุวกาชาดโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร เ
ข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เ
นื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2563
ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,14:34   อ่าน 304 ครั้ง