โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
โรงเรียนยโสธรวิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2563,14:20   อ่าน 216 ครั้ง