โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรวิทยาคารได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชันประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
โรงเรียนยโสธรวิทยาคารได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชันประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562
ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นำโดย คุณครูอธิป โคมร้าย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร และลูกเสือจำนวน 9 นาย
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,17:02   อ่าน 77 ครั้ง