โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกกายน 2562
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 พฤศจิกกายน 2562 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ,สะพานมิตรภาพไทย-ลาว (แห่งที่ 2) อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,16:59   อ่าน 42 ครั้ง