โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกกายน 2562
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พฤศจิกกายน 2562 ณ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด , โบสถ์ไม้มหัศจรรย์ วัดอัครเทวดามีคาแอล (โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้) จังหวัดยโสธร
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,16:47   อ่าน 41 ครั้ง