โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2562,16:40   อ่าน 34 ครั้ง