โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคารและท่านผู้ช่วยที่ปรึกษา พบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในใอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนะนำคุณครูใหม่ 2 ท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคารและท่านผู้ช่วยที่ปรึกษา พบนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในใอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนะนำคุณครูใหม่ 2 ท่าน และให้นักเรียนพบครูประจำชั้น นั่งสมาธิก่อนเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,10:43   อ่าน 40 ครั้ง