โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
จัดโครงการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2562
ณ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 61 วัดป่านิคมพัฒนาราม ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร **ภาพวันที่ 28**
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2562,15:03   อ่าน 28 ครั้ง