โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรวิทยาคารได้จัดการแข่งขันชิงรางวัลแบดมินตันยโสธรวิทยาคารคัพ ครั้งที่ 1
โรงเรียนยโสธรวิทยาคารได้จัดการแข่งขันชิงรางวัลแบดมินตันยโสธรวิทยาคารคัพ ครั้งที่ 1
***ประเภทชาย***
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายศุกลวัตร โสมณวัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายสรวี บุญหยาด
รางวัลรองชนะนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายชินกรณ์ จันทร์ทอง
***ประเภทหญิง***
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงภัทรวดี ภูมามอบ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงกฤตพร สายทัศน์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงธีวรา โพธิสาร
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,17:57   อ่าน 25 ครั้ง