โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการยุวกาชาดจิตอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,17:41   อ่าน 19 ครั้ง