โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ TFE : Teams For Education ในวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยศน.กวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O - Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ TFE : Teams For Education ในวันที่ 17 กันยายน 2562
โดยศน.กวิสรา ชื่นอุรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2562,17:32   อ่าน 43 ครั้ง