โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนื่องจากเปป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ เนื่องจากเปป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 2562
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,09:28   อ่าน 86 ครั้ง