โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
คุณครูอธิป โคมร้ายและตัวแทนลูกเสือโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ร่วมใจ ภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
คุณครูอธิป โคมร้าย และตัวแทนลูกเสือโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสา ร่วมใจ ภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,16:16   อ่าน 100 ครั้ง