โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร มาให้ความรู้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร มาให้ความรู้กับนักเรียน ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,14:38   อ่าน 88 ครั้ง