โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร) ปีการศึกษา 2562 **วันที่ 20 มิถุนายน ** ระดับชั้น ป.4 - 6
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (ค่ายพุทธบุตร) ปีการศึกษา 2562 **วันที่ 20 มิถุนายน ** ระดับชั้น ป.4 - 6
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,17:38   อ่าน 62 ครั้ง