โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ร่วมรับเสด็จ สมเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ร่วมรับเสด็จ สมเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

 

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,14:04   อ่าน 108 ครั้ง