โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็สิริมงคลต่อคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562
รงเรียนยโสธรวิทยาคาร ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็สิริมงคลต่อคณะผู้

บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2562,11:18   อ่าน 67 ครั้ง