โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1 /2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน นาย ปราโมทย์ เจริญศรี ผู้ช่วยที่ปรึกษา นางสาวศิริรัตน์ สายเชื้อ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนและให้นักเรียนพบปะครูประจำชั้น

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2562,10:15   อ่าน 86 ครั้ง