โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ปฐนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร นายปราโมทย์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรวิทยาคาร ปฐมนิเทศและแสดงความยินดีกับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และครูพี่เลี้ยง พร้อมทั้งให้โอวาทในการประพฤติปฎิบัติตนในการเป็นครูที่ดี 

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2562,10:01   อ่าน 56 ครั้ง