โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
12 สิงหามหาราชินี ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม  2561
                 ทีฑายุโก  โหตุ  มหาราชินี                                               
         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
 ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ 2561 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า

"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ
ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา 
จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย" 

โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,11:19   อ่าน 141 ครั้ง