โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง

โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงพร้อมหางเครื่อง
ถนนสายวัฒนธรรม  
ได้รับรางวัลร้องชนะเลิศอันดับที่ 1

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,11:02   อ่าน 130 ครั้ง