โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
วันสถา วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี

มีขึ้นเพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,10:28   อ่าน 132 ครั้ง