โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด 
"ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด"
วันที่ 26 มิถุนายม ของทุกปี

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:50   อ่าน 129 ครั้ง