โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพุทธบุตร ประตำปีการศึกษา 2561

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (เข้าค่ายพุทธบุตร)
ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 

ณ วัดป่าสารธรรม บ้านดงบัง ตำบลหนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร

โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,13:41   อ่าน 135 ครั้ง