โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ระหว่างวันที่ 26- 28 พฤษภาคม 2561

ณ ศูนย์อบรม สช.099 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,14:29   อ่าน 156 ครั้ง