โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2561
ณ ศูนย์อบรม สช.099 โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร

โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2561,14:26   อ่าน 160 ครั้ง