โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
นักเรียนคนเก่งของเรา
ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของเรา เด็กชายกฤษกรณ์ อดกลั้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET ปี 2560 วิชา ภาษาอังกฤษ จากคะแนนเต็ม 100 ได้ 95 คะแนน และ วิชา คณิตศาสตร์ ได้ 65 คะแนน
ขอแสดงความยินดี กับคนเก่งของเรา เด็กหญิงพลอยไพลิน สิงห์คิบุตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สอบ O-NET ปี 2560 วิชา ภาษาไทยจากคะแนนเต็ม 100 ได้ 72 คะแนน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2561,14:14   อ่าน 324 ครั้ง