โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับชั้น ป.1 - ป.6 ณ อุทยานไดโนเสาร์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวักกาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2560,10:33   อ่าน 15 ครั้ง