โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ เวทีอุปรากรจีน (โรงงิ้ว) ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า 200 ปี
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจชุมชน 
สืบสานวัฒนธรรมดนตรีและศิลปะพื้นบ้าน
27 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. -  19.30 น.
ณ  เวทีอุปรากรจีน (โรงงิ้ว) ถนนคนเดิน เมืองเก่า บ้านสิงห์ท่า  200 ปี

โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,14:06   อ่าน 129 ครั้ง