โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560

        "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
          พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
          เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
          เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2560,21:21   อ่าน 56 ครั้ง