โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560
จุดประกายความคิด                                  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี                    สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,10:48   อ่าน 34 ครั้ง