โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร
405/1 ถ.แจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : วาฑิต สุวรรณเพ็ชร (ปุลิม)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น :
ที่อยู่ : 62/4 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เบอร์มือถือ : 0876920914
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย (ศรีสุวรรณ)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : บักบอย
ที่อยู่ : 24 ม.10 บ.กม.3 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร
เบอร์มือถือ : 0970027996
อีเมล์ :
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ปัญจพล ชื่นบาล (บอย)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : 1/2545
ที่อยู่ : 108 ม.6 ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร 3500
เบอร์มือถือ : 08-7877-120
อีเมล์ : punjapnon1@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : พรเพชร โพธิ์ไทร (ตอง)
ปีที่จบ : 2545   รุ่น : ใหญ่
ที่อยู่ : 132 ม7 เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร
เบอร์มือถือ : 0943619191
อีเมล์ : Phonphet_ps1@hotmail.co.th
รายละเอียดเพิ่มเติม